pLAN DE ESTUDIOS 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (E.S.P.A.)

ASIGNATURA TIPO HORAS PRESENCIALES
Ámbito Científico Tecnológico Nivel I 3 horas
Ámbito Social Nivel I 2 horas
Ámbito de Comunicación Nivel I 3 horas