pLAN DE ESTUDIOS 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (E.S.P.A.)

ASIGNATURA TIPO HORAS PRESENCIALES
Ámbito Científico Tecnológico Nivel II 3 horas
Ámbito Social Nivel II 2 horas
Ámbito de Comunicación Nivel II 3 horas