I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

2ºB-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
HFIL 2ºBa
Mer. G, C
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBA)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
Oratoria 2ºBachillerato
Agu. M, JA
(Aula 24)
EST 2ºBa
Muñ.A, C
(Aula 2ºBA)
FRA 2ºBa(2)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBB)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Biblio1)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
9:30
10:30
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBA)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
ING 2ºBa
Her. C, J
(Aula 2ºBA)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBA)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
10:30
11:30
Oratoria 2ºBachillerato
Agu. M, JA
(Aula 24)
EST 2ºBa
Muñ.A, C
(Aula 2ºBA)
FRA 2ºBa(2)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBB)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Biblio1)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
LEN 2ºBa
Agu. M, JA
(Aula 2ºBA)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBA)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
  R
12:00
13:00
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
ING 2ºBa
Her. C, J
(Aula 2ºBA)
REL 2ºBa
Roj. V, N
(Aula 2ºBA)
ECIU 2ºBa
Peñ. B, MI
(Biblio1)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
13:00
14:00
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Biblio2)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Agu. M, JA
(Aula 2ºBA)
ING 2ºBa
Her. C, J
(Aula 2ºBA)
14:00
15:00
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
HFIL 2ºBa
Mer. G, C
(Aula 2ºBA)
LEN 2ºBa
Agu. M, JA
(Aula 2ºBA)
 
  Profesores  
  2 Aguilera Martín, Juan Antonio (Agu. M, JA) Oratoria 2ºBachillerato
  3 Aguilera Martín, Juan Antonio (Agu. M, JA) 2º de Bac .Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºBa)
  2 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de Bac. Francés-2 (FRA 2ºBa(2))
  4 Corrales Pérez, Fernando (Cor. P, F) 2º de Bac. Física (FIS 2ºBa)
  4 Domínguez Romero, Rafael Javier (Dom. R, RJ) 2º de Bac .Dibujo Técnico (DT 2ºBa)
  4 Gálvez Martínez, Mª Rosario (Gal. M, MR) 2º de Bac. Fundamentos de Administraci (FUN.ADM)
  4 Gutiérrez García, José Marcial (Gut. G, JM) 2º de Bac .Biología (BIO 2ºBa)
  3 Herrera Cides, Josefina (Her. C, J) 2º de Bac. Inglés (ING 2ºBa)
  4 Leiva Alarcón, Luis (Lei. A, L) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Historia de España (HE 2ºBa)
  2 Márquez Román, María Mar (Már. R, MM) Oratoria 2ºBachillerato
  2 Merino García, Carlos (Mer. G, C) 2º de Bac. Historia de la Filosofía (HFIL 2ºBa)
  4 Merlo Cano, Joaquín (Mer. C. J.) 2º de Bac. Química (QUI 2ºBa)
  4 Miguel Trujillo, Montserrat de (Mig. T, Md) 2º de Bac . Economía de la Empresa (ECN 1 2ºBa)
  4 Moreno Jiménez, Juan Carlos (Mor. J, JC) 2º de Bac.Tecnología de la Información (TIC 2ºBa)
  2 Muñoz Aparcio, Celia (Muñ.A, C) 2º Bac. Estadística (EST 2ºBa)
  4 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  4 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) 2º de Bac. Matemáticas (MAT 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) Geografía 2º Bachillerato (GEO 2 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Geografía (GEO 1 2ºBa)
  4 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Psicología (PSI 2ºBa)
  1 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Educación para la Ciudadanía (ECIU 2ºBa)
  4 Ponce Castro, Susana (Pon. C, S) Economía 2º Bachillerato (ECN 2 2ºBac)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de Bac . Religión y Moral Católica (REL 2ºBa)