I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

Tutor: Dª Esther Carrasco Beltrán

2ºB-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBA)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBA)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
9:30
10:30
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBA)
BIO 2ºBa
Gut. G, JM
(Aula 2ºBA)
FIS 2ºBa
Cor. P, F
(Lab. FQ.)
10:30
11:30
MAT 2ºBa
Vil. J, I
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Lab. CCNN)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
HFIL 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
CT 2ºBa
Cab. A, MA
(Lab. FQ.)
MAT 2ºBa
Vil. J, I
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Lab. CCNN)
  recreo
12:00
13:00
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
CT 2ºBa
Cab. A, MA
(Lab. FQ.)
MAT 2ºBa
Vil. J, I
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Lab. CCNN)
MAT 2ºBa
Vil. J, I
(Aula 2ºBA)
MAT 2ºBa
Olm. B, I
(Lab. CCNN)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBA)
13:00
14:00
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
CT 2ºBa
Cab. A, MA
(Lab. FQ.)
DT 2ºBa
Dom. R, RJ
(A. Dibujo)
QUI 2ºBa
Mer. C. J.
(Aula 2ºBA)
ECIU 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 24)
REL 2ºBa
Roj. V, N
(Aula 2ºBA)
EST 2ºBa
Gut. M, JM
(Aula 24)
EST 2ºBa
Alv. B, ISM
(Aula 2ºBA)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
CT 2ºBa
Cab. A, MA
(Lab. FQ.)
14:00
15:00
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBA)
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBA)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBA)
HFIL 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
EST 2ºBa
Gut. M, JM
(Aula 24)
EST 2ºBa
Alv. B, ISM
(Aula 2ºBA)
 
Total Profesores Materia
  2 Álvarez Barea, Isabel María (Alv. B, ISM) 2º Bac. Estadística (EST 2ºBa)
  4 Cabezas Arenas, Mª Ángeles (Cab. A, MA) 2º de Bac. Ciencias de la Tierra y del Medio (CT 2ºBa)
  3 Carrasco Beltrán, Esther María (Car. B, EM) 2º de Bac .Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºBa)
  4 Corrales Pérez, Fernando (Cor. P, F) 2º de Bac. Física (FIS 2ºBa)
  4 Domínguez Romero, Rafael Javier (Dom. R, RJ) 2º de Bac .Dibujo Técnico (DT 2ºBa)
  3 Guerrero Aragón, Diego Jesús (Gue. A, DJ) 2º de Bac. Inglés (ING 2ºBa)
  4 Gutiérrez García, José Marcial (Gut. G, JM) 2º de Bac .Biología (BIO 2ºBa)
  2 Gutiérrez Montero, Juan Miguel (Gut. M, JM) 2º Bac. Estadística (EST 2ºBa)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Historia de España (HE 2ºBa)
  4 Merlo Cano, Joaquín (Mer. C. J.) 2º de Bac. Química (QUI 2ºBa)
  4 Moreno Jiménez, Juan Carlos (Mor. J, JC) 2º de Bac.Tecnología de la Información (TIC 2ºBa)
  4 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) 2º de Bac. Matemáticas (MAT 2ºBa)
  4 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Psicología (PSI 2ºBa)
  2 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Historia de la Filosofía (HFIL 2ºBa)
  1 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Educación para la Ciudadanía (ECIU 2ºBa)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de Bac . Religión y Moral Católica (REL 2ºBa)
  4 Vilches Jaén, Inmaculada (Vil. J, I) 2º de Bac. Matemáticas (MAT 2ºBa)