I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

2ºBHCS-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Aula 24)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
Oratoria 2ºBachillerato
Agu. M, JA
(Aula 24)
FRA 2ºBa(2)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBB)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Biblio1)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
9:30
10:30
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Aula 24)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Aula 24)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
10:30
11:30
Oratoria 2ºBachillerato
Agu. M, JA
(Aula 24)
FRA 2ºBa(2)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBB)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Biblio1)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBC)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBB)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Aula 24)
GEO 2 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ECN 1 2ºBa
Mig. T, Md
(Lab. FQ.)
  R
12:00
13:00
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. FQ.)
13:00
14:00
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Aula 24)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Biblio2)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Aula 24)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
REL 2ºBa
Roj. V, N
(Aula 2ºBC)
ECIU 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. CCNN)
14:00
15:00
HFIL 2ºBa
Mer. G, C
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Aula 24)
ECN 2 2ºBac
Pon. C, S
(Aula 2ºBB)
GEO 1 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
ING 2ºBa
Gue. A, DJ
(Aula 2ºBC)
HFIL 2ºBa
Mer. G, C
(Aula 2ºBC)
 
  Profesores  
  2 Aguilera Martín, Juan Antonio (Agu. M, JA) Oratoria 2ºBachillerato
  2 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de Bac. Francés-2 (FRA 2ºBa(2))
  4 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de Bac .Francés (Segundo Idioma) (FRA 2ºBa(4))
  3 Carrasco Beltrán, Esther María (Car. B, EM) 2º de Bac .Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºBa)
  4 Gálvez Martínez, Mª Rosario (Gal. M, MR) 2º de Bac. Fundamentos de Administraci (FUN.ADM)
  4 Gómez Hidalgo, Josefa (Góm. H, J) 2º de Bac. Latín (LAT 2ºBa)
  3 Guerrero Aragón, Diego Jesús (Gue. A, DJ) 2º de Bac. Inglés (ING 2ºBa)
  4 Leiva Alarcón, Luis (Lei. A, L) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Historia de España (HE 2ºBa)
  2 Márquez Román, María Mar (Már. R, MM) Oratoria 2ºBachillerato
  2 Merino García, Carlos (Mer. G, C) 2º de Bac. Historia de la Filosofía (HFIL 2ºBa)
  4 Miguel Trujillo, Montserrat de (Mig. T, Md) 2º de Bac . Economía de la Empresa (ECN 1 2ºBa)
  4 Moreno Jiménez, Juan Carlos (Mor. J, JC) 2º de Bac.Tecnología de la Información (TIC 2ºBa)
  4 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Historia del Arte (HA 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) Geografía 2º Bachillerato (GEO 2 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Geografía (GEO 1 2ºBa)
  4 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Psicología (PSI 2ºBa)
  4 Plaza Gavilán, Marta (Pla. G, M) 2º de Bac. Griego (GRI 2ºBa)
  1 Plaza Gavilán, Marta (Pla. G, M) 2º de Bac. Educación para la Ciudadanía (ECIU 2ºBa)
  4 Ponce Castro, Susana (Pon. C, S) Economía 2º Bachillerato (ECN 2 2ºBac)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de Bac . Religión y Moral Católica (REL 2ºBa)