I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

Tutor: D. Francisco Arroyo Domínguez

2ºESO-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-C)
LEN 2ºESO
Gar. P, E
(Aula 2ºESO-C)
MAT 2º
Arr. D, F
(Aula 2ºESO-C)
LEN 2ºESO
Gar. P, E
(Aula 2ºESO-C)
FQ 2ºESO
FQ
(Aula 2ºESO-C)
9:30
10:30
REL 2º
Roj. V, N
(Aula 2ºESO-C)
VE 2ºESO
Alv. B, ISM
(Aula 5)
PLA 2ºESO
Tec2
(A. Dibujo)
TEC 2ºESO
Tec2
(A. Tecno.)
MUS 2º
Ros. R, MdP
(A. Música)
LEN 2ºESO
Gar. P, E
(Aula 2ºESO-C)
10:30
11:30
FRA 2º
Cal. G, EM
(Aula 2ºESO-C)
EF 2º
EF2
(Pabellón 2)
FQ 2ºESO
FQ
(Aula 2ºESO-C)
GEO 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºESO-C)
GEO 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºESO-C)
  recreo
12:00
13:00
FQ 2ºESO
FQ
(Aula 2ºESO-C)
MAT 2º
Arr. D, F
(Aula 2ºESO-C)
T.Lec.
Arr. D, F
(Aula 2ºESO-C)
MAT 2º
Arr. D, F
(Aula 2ºESO-C)
MUS 2º
Ros. R, MdP
(A. Música)
13:00
14:00
TEC 2ºESO
Tec2
(Aula 2ºESO-C)
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-C)
PLA 2ºESO
Tec2
(A. Dibujo)
EF 2º
EF2
(Pabellón 1)
TEC 2ºESO
Tec2
(A. Tecno.)
14:00
15:00
LEN 2ºESO
Gar. P, E
(Aula 2ºESO-C)
GEO 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºESO-C)
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-C)
FRA 2º
Cal. G, EM
(Aula 2ºESO-C)
MAT 2º
Arr. D, F
(Aula 2ºESO-C)
 
Total Profesores Materia
  1 Álvarez Barea, Isabel María (Alv. B, ISM) 2º de E.S.O.Valores Éticos (VE 2ºESO)
  4 Arroyo Domínguez, Francisco (Arr. D, F) 2º de E.S.O.~ Matemáticas (MAT 2º)
  1 Arroyo Domínguez, Francisco (Arr. D, F) Tutoría con alumnos (ESO) (T.Lec.)
  2 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de E.S.O.~ Francés (Segundo Idioma) (FRA 2º)
  2 EF2 2º de E.S.O.~ Educación Física (EF 2º)
  3 Física y Química (FQ) 2º de E.S.O. Física y Química (FQ 2ºESO)
  4 García Posada, Elena (Gar. P, E) 2º de E.S.O.~ Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºESO)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Geografía (GEO 2ºBa)
  3 Marchán García, Vanessa (Mar. G, V) 2º de E.S.O.~ Inglés (ING 2º)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de E.S.O.~ Religión y Moral Católica (REL 2º)
  2 Rosado Ruiz, María del Pilar (Ros. R, MdP) 2º de E.S.O.~ Música (MUS 2º)
  3 Tecnología (Tec2) 2º de E.S.O. Tecnología (TEC 2ºESO)
  2 Tecnología (Tec2) 2º de E.S.O. Educación Plástica Visual (PLA 2ºESO)